GENEL BİLGİ
Oligonükleotitler Adenin, Guanin, Sitozin ve Timin (RNA'da Urasil) moleküllerinden (DNA bazları) oluşan kısa DNA zincirleridir. Moleküler biyologlar bir numunede belirli bir organizmaya ait DNA varlığını saptamak, hedef DNA'da bulunan bir DNA baz değişimini belirlemek (Mutasyon saptama) veya oluşturmak (Mutajenez), hedef DNA zincirindeki baz sıralarını saptamak (DNA dizileme), çeşitli amaçlarla DNA miktarını çoğaltmak (PCR amplifikasyon)  gibi birçok çalışmada ve genetik manipülasyonda kısa oligonükleotitleri (kısaca "oligo" ya da "primer" adı da verilir) kullanır. Bu yöntemlerden bazıları tıpta hastalığa neden olabilecek genetik bozuklukların önceden saptanması ve klinik bulguların teyidi için de kullanılır. Yapılacak çalışmaya göre çoğunlukla özel yazılımlarla tasarlanan oligonükleotitler laboratuvarda kimyasal sentez yoluyla üretilir.

Oligonükleotitlerin solüsyon içinde takip edilebilmesi ya da miktarının saptanması gibi değişik amaçlarla uygulanan çalışmalarda oligonükleotitlerin uçlarına ya da bazların aralarına kimyasal yöntemlerle DNA bazları dışında moleküller de iliştirilebilir. Bunlardan bazıları çeşitli dalga boylarında ışıma yaparken bazıları oligoların katı bir yüzeye ya da başka bir moleküle bağlanmasında kullanılır. Bu tip modifiye ya da işaretli oligolarda bazı moleküller sentezleme aşamasında iliştirilebildiği gibi bazı durumlarda sentez sonrası ek kimyasal reaksiyon ile işaretleme sağlanır.

SİPARİŞ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ