DNA dizileme, bir DNA parçacığının baz dizisinin belirlenmesi amacıyla kullanılan yöntemler arasında altın standart olma özelliğini korumaktadır. Otomatik DNA dizileme cihazları sayesinde DNA dizileme yöntemi, floresan işaretli dideoksi nükleotitler kullanılarak zincir sonlandırma yaklaşımına dayalı Sanger dizileme yaklaşımının kapiller elektroforez teknolojisiyle kombine edilmesiyle çeşitli genetik analiz çalışmalarında rutin olarak uygulanabilmektedir.

DNA dizileme çalışmasında dizilenecek DNA fragmanları primer adı verilen, çoğaltılması istenilen bölgeye özgü başlatıcı DNA parçacıkları yardımıyla PCR reaksiyonunda çoğaltılır. Dizileme cihazında anot ve katot kutuplar arasında uzanan kapiller, polimerle doldurulduktan sonra negatif yüklü saflaştırılmış PCR ürünü DNA örneğini elektrokinetik yöntemle çekerek pozitif yüklü anoda doğru yürütür. Kapillerin anot ucuna yakın bir bölgesinde bulunan lazer lambasından gelen ışıkla uyarılan floresan boyaların geri yansıttığı ışık detektör tarafından kaydedilir. Kaydedilen veriler dizileme cihazının yazılımı ile matematiksel olarak değerlendirilerek bir grafikle görüntülenir. Elektroferogram adı verilen dizileme sonucunun okunabildiği grafik, gözle ya da çeşitli yazılımlarla incelenebilir.

Sentromer DNA Teknolojileri ABI 3500 otomatik DNA dizileme cihazina sahiptir; ek olarak Avrupa'nın önde gelen akredite laboratuvarlarından BaseClear işbirliğiyle Yeni Nesil Dizileme (Next Generation Sequencing) hizmeti sunmakta ve geniş çaplı projelerde birlikte güçlü Biyoinformatik altyapısıyla kaliteli hizmet sağlayabilmektedir. 

 

ÜNİVERSAL PRİMERLER TARAFIMIZDAN SAĞLANIR (M13, SP6, T7, T3, BGH VS.) 

Dizilemede kendi primerlerinizi göndermek isterseniz lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz; Primerlerinizi:

  • iyi bir primer tasarım programı kullanarak (Primer Premier, PrimerPlex, Beacon Designer, Primer3 vb), 18 - 24 baz uzunluğunda ve Tm >= 55°C olacak şekilde tasarlayınız;
  • 10 pmol/ul olacak şekilde steril su ile çözeltip en az 30 ul gönderiniz;
  • %25 indirimli olark Sentromer DNA Teknolojileri'ne sentezletebilirsiniz. Lütfen Oligonükleotit Sentezleme sekmesini ziyaret ediniz.

DNA Dizileme (Sanger Sequencing)

DNA dizileme, genetik bozukluklara yol açan DNA baz değişimlerinin belirlenmesi, topluma özgü gen polimorfizmlerinin bulunması, mikrobiyal hastalıklara neden olan mikroorganizmaların saptanması, adli tıp tanımlamalarına yönelik DNA testleri gibi çok çeşitli çalışmalarda kullanılabilir.


STR (Short Tandem Repeat) Analizi

Parentel analiz veya Mikrosatellit analizi olarak da adlandırılan bu yöntem, genomda bulunan  tekrar nükleotit (STR bölgeleri) sayılarının  bireyden bireye farklılık göstermesine dayanan bir kimliklendirme yöntemidir.

 


SNP (Short Nucleotide Polymorphism) Analizi

Tek nükleotit polimorfizmini ya da genlerde bulunan tek baz farklılıklarını saptamaya yönelik bir analiz yöntemidir. Baz farklılıkları bulundukları bölgeye göre protein regülasyonundan işlev yitimine çeşitli genetik bozukluklara neden olup hastalık oluşumuna yol açabilir.