Moleküler Genetik, Klasik Mikrobiyoloji ve Biyokimyasal testlerle alınan sonuçlar deneyimli teknik personelimiz tarafından mikroskop altında incelenir.
— Nuray S., Gıda Analiz. Lab.

Mikrobiyoloji Test Hizmetleri

 • Salmonella spp.  Aranması
 • L. monocytogenes Aranması
 • Listeria spp. Aranması 
 • E.coli O157 Aranması
 • E.coli O157:H7 Aranması
 • Staphylococcus aureus  Aranması
 • Campylobacter spp. Aranması
 • Campylobacter jejuni Aranması
 • Clostridium perfringens Aranması
 • Shigella spp. Aranması
 • Toplam Aerobik Bakteri Sayımı
 • Toplam Koliform Sayımı
 • Koagülaz Pozitif Stafilokok Sayımı
 • Enterobacteriaceae Sayımı
 • Bacillus cereus  Sayımı